Many people and faces create one Amsterdam.

An artists impression of the strive for perfection from the city government of amsterdam. Faces shot on location and combined in one visual to extract the average face(s) and to graphical locate perfection (phi).

In the pursuit for perfection in optimizing the cityAmsterdam, in the morning of a conference for the city government, 250portraits were shot to visually mix them and to extract an average face out ofit. This average has been evaluated using the golden ratio, and thus the numberΦ (phi) in a graphical way.

This leads to a result that is greater than the sum of its parts, visuallyunderlined by the fact that the average face is close to the perfectproportions. 

Many people and faces create one Amsterdam.


In het streven naar perfectie in het optimaliseren van één Amsterdam, zijn erin de ochtend van de conferentie 1:7 ongeveer 250 portretten geschoten om dezevisueel te mengen en hier een gemiddelde uit te destileren. Dit gemiddelde isgetoetst aan de hand van de gulden snede, en daarmee het getal Φ (phi).


Dit leidt tot een resultaat dat groter is dan de som der delen, visueelonderstreept door het feit dat het gemiddelde gezicht dicht in de buurt komtvan de perfecte verhoudingen.

Vele mensen en gezichten maken één Amsterdam.
Back to Top